DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Danas, nakon 18 godina uspješnog poslovanja, sigurni smo da je služenje našoj zajednici i pomaganje drugima naša obaveza.

To je postala ujedno i naša motivacija da svaki dan dajemo sve od sebe. Sve više shvatamo ulogu koju kafa ima u našem društvu i da je ona mnogo više od navike.

Ustvari, ona nikako nije samo navika. Iz tog razloga dugi niz godina učestvujemo u društveno odgovornim projektima, jer znamo da nema ljepšeg načina da vidimo koliko je to važno od onih trenutaka kada nekome izmamimo osmijeh na lice. Kada vidimo da ono što radimo pozitivno utječe na druge.

Smatramo da je najbolja formula za uspjeh zajedništvo, dobrota i pomaganje drugima. Stoga ćemo i u budućnosti učestvovati u raznim društveno korisnim projektima i pomagati drugima, jer vjerujemo da samo tako možemo napraviti razliku.